Malkurstermine
Kurs Termine Anzahlung Preis Plätze belegt Plätze frei
PanArt - Exklusiv18. + 19. April 201820 Euro220 Euro21
Collage-Wachs5. + 7. Juni 201820 Euro200 Euro03
PanArt - Standard7. + 9. August 201820 Euro120 Euro05
PanArt - Exklusiv18. + 20. September 201820 Euro220 Euro03
PanArt - Standard9. + 11. Oktober 201820 Euro120 Euro05